Cookie- & Privacyverklaring

Privacyverklaring

Mia Stevens, De brug naar het hart, holistische coach en Luisterkindwerker (Herne) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mia Stevens, De brug naar het hart houdt zich aan de eisen van de geldende privacy wetgeving en heeft de privacyverklaring in overeenstemming gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR ) die sinds mei 2016 van toepassing was en op 25 mei 2018 effectief van kracht werd.  

In deze privacyverklaring staat welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken.

We gebruiken de informatie die je  met ons deelt om je op een correcte wijze op de hoogte te houden van ons coachingsaanbod en (vormings) activiteiten.

Hieronder lees je  meer over hoe Mia Stevens,‘De Brug naar het hart, omgaat met persoonlijke informatie en cookies.

Persoonlijke informatie
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je ip-adres en niet je e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • je domeinnaam maar niet je e-mailadres
  • je e-mailadres als je dit aan ons communiceert
  • de domeinnaam van andere sites die je raadpleegde om naar onze site te gaan
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site raadpleegt
  • alle informatie die je vrijwillig verstrekt door invullen van formulieren op debrugnaarhethart.be

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Het opslaan en bewaren van gegevens
We bewaren de strikt noodzakelijke gegevens om u aan coaching- trainingstrajecten en vorming te laten deelnemen, onze potentiële klanten te kunnen bereiken en hen zo ook te informeren over ons volledig aanbod. Strikt persoonlijke gegeven zijn daar geen onderdeel van.

Verstrekking aan derden
wij kiezen er voor om zo weinig mogelijk gegevens te delen met derden. Sommige activiteiten uit het aanbod kunnen georganiseerd worden in samenwerking met andere partners. Wanneer u voor dergelijke activiteit /aanbod inschrijft ontvangen zij ook uw gegevens. 

Wij kunnen  gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Mia Stevens, De brug naar het hart en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Mia Stevens, De brug naar het hart  | optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Mia Stevens, De brug naar het hart afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Mia Stevens, De brug naar het hart.

Voor het overige verstrekt Mia Stevens, De brug naar het hart  alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa
Jouw persoonsgegevens zullen alleen door Mia Stevens,De brug naar het hart of door Mia Stevens, De brug naar het hart ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Mia Stevens, De brug naar het hart  de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om U onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Jouw rechten
Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek om inzage en/of correctie kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via +32 0496 78 08 38 of per e-mail via mail mia@debrugnaarhethart.be Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek schriftelijk  te richten aan
Mia Stevens, De brug naar het hart
Boesmolenstraat 12 a
1540 Herne

Je kunt je verzoek per e-mail ook richten aan mail mia@debrugnaarhethart.be .
Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
Houd er alstublieft rekening mee dat jouw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; Mia Stevens, De brug naar het hart  kan niet uitsluiten dat jouw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Recht op verzet en klachten
Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming ten allen tijde – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar mia@debrugnaarhethart.be

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan mia@debrugnaarhethart.be.  Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.
Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie ( https://www.privacycommission.be)

Zijn uw gegevens veilig bij ons ?
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Wij zullen je dan geen (verdere) informatie sturen. In de e-mails die wij je sturen via e-mail service, alsmede in overige door ons gestuurde informatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruikmaakt, zul je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kun je zich niet afmelden.

Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun je contact opnemen via e-mail aan mia@debrugnaarhethart.be  of per telefoon via 0496 78 08 38
Adres:  Mia Stevens, De  brug naar het hart, Boesmolenstraat 12a; 1540 Herne

Cookieverklaring

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Welke cookies hanteert Mia Stevens, De brug naar het hart  en voor welk doel?

Gebruik van noodzakelijke cookies
Met behulp van een noodzakelijke cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuwe bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Noodzakelijke cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt standaard niet meegegeven. Geef je toestemming voor het gebruiken van je IP-adres dan wordt je websitebezoek geregistreerd tot op woonplaats-niveau. De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social plug ins
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter of andere social media platvormen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en andere social media platformen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies in je browser kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.