Praktische coaching voor professionals en vrijwilligers

Ik bied advies, vorming en coaching aan op maat van je organisatie. Samen stippelen we een vorming en coachingstraject uit.

Hiervoor maak ik gebruik van het Megas Model. Megas staat voor mentaal/cognitief, emotioneel, geestelijk, affectief-sociaal.  Het   is een eclectisch integratief ontwikkelings- en ondersteuningsmodel omdat bij het uitwerken  van deze methodiek gebruik is gemaakt van een combinatie van verschillende methodieken en leertheorieën.
Als begeleider, hulpverlener leer je vaardigheden toepassen waarbij je mensen bewust laat worden van hun eigen kunnen. Je leert hoe je je houding voortdurend kan aanpassen aan het leerproces van de persoon. Je leert verschillende mediërende, oplossingsgerichte technieken toepassen. Je leert kracht- en  competentiegericht werken.
Iedereen kan deze coachende, gelijkwaardige houding aannemen.
Het Megas Model is voor  hulpverleners (begeleiders, monitors, leerkrachten, coaches vrijwilligers….   die binnen hun werk mensen in hun kracht willen brengen.

Het Megas Model bestaat uit  vidio-analyses en vormingsmodules
Eigen video-opnamen worden gemaakt als vormingsmateriaal ten behoeve van analyse en bespreking . Samen kijken we  naar de beelden en naar wat er gebeurt. We zoomen in op thema’s die in de beeldanalyse  zichtbaar worden. De diverse thema’s maken deel uit van het Megas Model  en kunnen ook als losse modules worden gegeven.

Overzicht van de thema’s :

 • Veranderingstechnieken
 • Houdingsaspecten
 • De grondhouding van de hulpverlener/begeleider/vrijwilliger
 • Presentiebenadering (aansluiting zoeken bij de persoon en nauwgezette afstemming op de leefwereld en levensloop van de persoon)
 • Krachtgericht begeleiden en ondersteunen
 • Metacognitief leren en zelfregulerend leren stimuleren
 • Algemene of cognitieve vaardigheden
 • Probleemoplossend denken stimuleren, werken aan het oplossend vermogen
 • Mediërend Agogisch Handelen om hen sociaal-emotioneel sterker te maken
 • Anders kijken, observeren, objectief rapporteren
 • Emotionele ontwikkeling
 • Werken aan gedragsverandering : ontwikkelingsgericht werken betekent ook werken aan gedragsverandering.
 • Vragen stellen-> doorvragen en meebewegen
 • De vraag achter de vraag zien
 • Feedback geven en zelfreflectie
 • Methodisch handelen : taakanalyse, moeilijkheidsgraad bepalen
 • Werken in de Zone van Naaste Ontwikkeling (ZNO)
 • Ondersteuningsgesprekken, krachtgerichte gesprekken en leergesprekken
 • Gelijkwaardig communiceren
 • Werken in wederkerigheid
 • Spiegelen
 • Cirkelen : goede balans tussen afstand en nabijheid
 • Lichaamstaal : het belang van non-verbale communicatie
 • Generaliseren en Transfer

Tijdens de coaching zal steeds een verbinding worden gelegd tussen het geleerde en de eigen werkpraktijk. Theorie en praktijk wisselen zich voortdurend af.

Graag maak ik vrijblijvend kennis en vertel ik je meer over het Megas Model.

Huidig project

Opdracht: Begeleider-coach en vrijwilligers van Meegaan VZW trainen volgens het Megas Model.

Neem contact op

Debrugnaarhethart.be
1540 Herne
Vlaams-Brabant, Pajottenland
Mia@debrugnaarhethart.be
GSM 0496 78 08 38